грип

Повторна покана по чл. 13б от ПРУПДТДДУК (т.4.6 от приложение 3)

1. Представяне

2. Техническо предложение

3. Ценово предложение

4. Декларация

5. Декларация договор

6. Договор_проект

7.Покана

Образци на документи - download

Краен срок за подаване на документи е 17:00 ч. на 21.06.2019 г.

Протокол

Заповед

 

Покана по чл. 13б от ПРУПДТДДУК

1. Представяне

2. Техническо предложение

3. Ценово предложение

4. Декларация

5. Декларация договор

6. Договор_проект

7.Покана

Образци на документи - download

Краен срок за подаване на документи е 17:00 ч. на 13.06.2019 г.