Плащане на сметка

Плащане на вашата сметка може да извършите:

 1. На касите на дружеството
 2. През интернет, чрез системата на Epay
 3. На банкомат
 4. Чрез SMS
 5. По сметкa

На касите на дружеството

Каси на ВиК


Адрес Нас. място Пон.-Пет. Събота
ул. Димитър Благоев  48Свиленградот 08:00 – 18:00
ул. Васил Левски 2АЛюбимецот 08:00 – 12:00 и от 13:00 – 17:00
ул. Алеко Константинов 16Симеоновградот 08:00 – 12:30 и от 13:30 – 17:00
ул. Георги Димитров 81Ивайловградот 08:00 – 12:00 и от 13:00 – 16:30
ул. Козлодуй 14Хасковоот 07:30 – 18:00от 08:00 – 13:00
ул. Сакар 2Хасковоот 07:30 – 18:00
бул. България 14Харманлиот 07:00 – 18:00

Пощенски станции

Пощ. код Пощенска Станция Адрес бр. каси
6300Хасково Цгр.Хасково бул.България № 14810
6301Хасково кл 1гр. Хасково ул.Банска № 82
6302Хасково кл 2гр. Хасково бул.Освобождение № 281
6303Хасково кл 3гр.Хасково компл.Веспрем,ж.к.Орфей2
6304Хасково кл 4гр. Хасково бул.Съединение №452
6305Хасково кл 5гр.Хасково ул.Свети Харалампий № 1-31
6310Клокотницас.Клокотница1
6311Стамболийскис. Стамболийски,ул.Тенчо Хубенов №11
6313Въгларовос. Въгларово1
6330Нова надеждас.Нова Надежда ,ул.9-ти септември №581
6340Диневос.Динево,ул.Господин Жеков №11
6343Минерални банис.Минерални бани ,ул.Липа №11
6344Татаревос. Татарево1
6349Гарвановос.Гарваново1
6350Узунджовос. Узунджово ,ул.Аргир Стоилов №11
6352Сусамс. Сусам,ул.Съединение №111
6354Орловос.Орлово1
6355Бряговос.Брягово1
6357Мандрас.Мандра1
6358Големанцис.Големанци1
6359Сираковос.Сираково1
6363Царева полянас.Царева поляна1
6369Тракиецс.Тракиец1
6370Конушс.Конуш1
6372Караманцис. Караманци,ул 21-ва №51
6387Криво полес.Криво поле, ул.Ангел Христозов №11
6388Маслиновос. Маслиново1
6390Книжовникс.Книжовник1
6393Долно ботевос.Долно ботево1
6450Харманли Цгр.Харманли пл.Възраждане №75
6451Харманли кл.1гр.Харманли кв.Гаров район № 171
6452Тополовос.Тополово1
6458Шишмановос.Шишманово1
6460Българинс.Българин1
6461Изворовос.Изворово1
6462Череповос.Черепово1
6463Браницас.Браница1
6464Поляновос.Поляново1
6465Ивановос.Иваново1
6469Рогозиновос.Рогозиново1
6470Бисерс.Бисер пл.Победа №21
6471Черна могилас.Черна могила1
6472Доситеевос.Доситеево1
6473Славяновос. Славяново ул.Димитър Гинеджиков № 41А1
6475Орешецс.Орешец1
6480Маджаровогр.Маджарово,ул.П.Ангелов №31
6483Долни главанакс.Долни главанак1
6488Върбовос.Върбово1
6490Симеоновградгр.Симеоновград ул.Раковски № 53
6491Троянс.Троян1
6494Константиновос.Константиноово1
6495Калугеровос.Калугерово1
6499Свирконос.Свирково1
6500Свиленград Цгр.Свиленград ул.България №1225
6517Гара Свиленградгр.Свиленград ,ул.Гурко №11
6522Сива рекас.Сива река1
6525Райкова могилас.Райкова могила1
6527Мустракс.Мустрак1
6530Капитан Андреевос.Капитан Андреево,ул.Вела Пеева №11
6531Младиновос.Младиново1
6534Сладунс.Сладун1
6538Студенас. Студена,ул.Георги Янев№391
6540Левкас.Левка1
6542МомковоС. Момково,ул.Йордан Ципорков № 511
6550Любимецгр.Любимец пл.Трети март №13
6552Лозенс.Лозен1
6555Оряховос.Оряхово1
6557Белицас.Белица1
6558Малко градищес.Малко градище1
6559Георги Добревос.Георги добрево1
6570Ивайловградгр.Ивайловград ул.България № 473
6578Свирачис.Свирачи1
6587Вълче полес.Вълче поле1
6590Гугуткас.Гугутка1
6595Железинос.Железино1
6400Димитроград Цгр.Димитровград бул.Д.Благоев № 152
6560Тополовградгр.Тополовград бул.България №603
4000Пловдивгр.Пловдив пл.Централен 11
6000Стара загорагр.Ст.Загора ул.Св.Княз Борис 1 №812
1000София Ц.гр. София ул. Гурко 61
c. Войводово
c. Сърница
c. Николово
c. Боян Ботево
c. Малево
c. Елена

 

През интернет, чрез системата на Epay

www.epay.bg

 

На банкомат

  Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо клиентът да знае кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желае да нареди плащане.

От главното меню на банкомата последователно се избира: Други услуги > B-Pay

Извежда се екран, на който клиентът въвежда кода за B-Pay на търговеца.

50108 – ВиК ЕООД Хасково

 На следващия екран се изисква въвеждане на допълнителна информация, с която търговецът идентифицира клиента в своята информационна система, ЕГН/БУЛСТАТ: 6109271820

 След като клиентът въведе изискваните допълнителните данни, на екрана се извежда информация с името на търговеца, кратко описание на плащането, сумата, дължимата сума и наличността по сметка на клиента преди плащането.

 На този екран се потвърждава и плащането от страна на клиента, чрез въвеждане на ПИН код на картата.

В зависимост от резултата от плащането, Датамакс АД изпраща информацията до финансовата система на търговеца – съответно за успешна или неуспешна транзакция, която се отразява по сметката на клиента.

 

Чрез SMS

 

По сметкa

Плащане по банков път по банкова сметка на дружествотo:

 • IBAN: BG05BPBI81701600851410,
 • BIC: PBPIBGSF,
 • Банка: Юробанк България АД (Пощенска банка),

Като при плащането в платежния документ следва да упоменете:

 • трите имена на титуляра на партидата и
 • абонатен номер или номер на партида.

Последни съобщения

 • Съобщение

  Поради възникнала авария на 02.07.2020 г. в гр. Тополовград, ще бъде нарушено… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с възстановяване дейността на хотелски комплекс в… (още)

 • Съобщение

  Поради възникнала авария на главен водопровод на 23.06.2020 г. в гр. Харманли,… (още)

 • Съобщение

  Поради възникнала авария на 18.06.2020 г. в гр. Хасково на главен водопровод… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод ПЕВП 110 по… (още)