Услуги

Цените на услуги, от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр.Хасково в сила от 01.09.2022 г.

ВИД     УСЛУГИ

Цена с ДДС

 

 

 

1

Съгласуване на скица и скица за преотреждане и специализирана схема към ПУП

  90.00

2

Съгласуване на становище, СВО и СКО

  66.00

3

Съгласуване на работен проект

 

 

с площ до 100м2

  66.00

 

с площ от 100м2 до 500м2

204.00

 

с площ над 500м2

396.00

4

Такса обследване

132.00

5

Услуга с "ВОМА"/Ивеко/ лв/ч

162.00

6

Пропътувани км /Ивеко/ лв/км

   4.00

7

Услуга с "ВОМА"/Супер 2000/ лв/ч

240.00

8

Пропътувани км "ВОМА"/Супер 2000/ лв/км

    5.00

9

Демонтаж, монтаж и пломбиране на водомер на клиента с превоз на ВиК

  50.00

10

Услуга със земен микрофон лв/ч

 56.00

11 Превоз за услуга със земен микрофон лв/км  2.40

12

Такса за смяна на собственост на партида и откриване на нова

 20.00

13

Пробег на автомобил "Грейтуол" лв/км 

 1.92

14

Пробег на автомобил "Шевролет" лв/км

  2.02

15

 Метрологична проверка на водомер до 4 м3/ч ( 3/4" и 1/2")

 85.00

16

 Метрологична проверка на водомер от до 6.3 м3/ч ( 1" ,   1¼" и 1½" ) 146.00

17

Пломбиране на водомер от служител с превоз на ВиК 

30.00
18 Пломбиране на водомер от служител на място(без превоз) 14.00

 

Цените на услуги, за демонтаж, монтаж и пломбиране на водомери от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр.Хасково

 

Наименование

Ед. цена в лв.

/с ДДС/

1.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу15 едноструен без холендри на ½”

64,00

2.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу15 едноструен с холендри на ½”

71,00

3.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу20 едноструен без холендри на ¾”

67,00

4.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу20 едноструен с холендри на ¾”

76,00

5.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу20 едноструен мокър без холендри на ¾”

100,00

6.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу20 едноструен мокър с холендри на ¾”

110,00

7.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу15 едноструен с радиомодул без холендри на ½”

222,00

8.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу15 едноструен с радиомодул и с холендри на ½”

229,00

9.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу20 едноструен с радиомодул без холендри на ¾”

228,00

10.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу20 едноструен с радиомодул и с холендри на ¾”

238,00

11.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу25 многоструен без холендри на 1”

316,00

12.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу25 многоструен с холендри на 1”

335,00

13.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу25 многоструен с радиомодул без холендри на 1”

465,00

14.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу25 многоструен с радиомодул и с холендри на 1”

485,00

15.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу32 многоструен без холендри на 1¼”

330,00

16.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу32 многоструен с холендри на 1¼”

365,00

17.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу32 многоструен с радиомодул без холендри на 1¼”

480,00

18.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу32 многоструен с радиомодул и с холендри на 1¼”

514,00

19.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу40 многоструен без холендри на 1½”

501,00

20.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу40 многоструен с холендри на 1½”

548,00

21.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу40 многоструен с радиомодул без холендри на 1½”

651,00

22.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу40 многоструен с радиомодул и с холендри на 1½”

697,00

23.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу50 многоструен без холендри на 2”

715,00

24.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу50 многоструен с холендри на 2”

763,00

25.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу50 многоструен с радиомодул без холендри на 2”

864,00

26.

Демонтаж, монтаж и пломбиране с водомер на “ВиК” Dу50 многоструен с радиомодул и с холендри на 2”

913,00

Последни новини