Цени на водата

Цени на ВиК услуги в сила от 01.08.2020 г. съгласно Решение на КЕВР № БП-Ц-3 от 30.07.2020 г 

Цени на водата

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2.390 лв/куб.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.118 лв/куб.

Цена за пречистване на отпадни води

Битови и приравнените към тях потребители 0.413 лв/куб.

Промишлени и други стопански потребители

степен за замърсяване 1: 0.480 лв/куб.
степен за замърсяване 2: 0.666 лв/куб.
степен за замърсяване 3: 1.005 лв/куб.

Посочените цени са без ДДС.

Последни новини

 • Уведомление

  „Водоснабдяване и Канализация„ ЕООД гр. Хасково, в качеството си… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с помътняване на водата в някои райони на гр. Свиленград, през… (още)

 • Уведомление

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Уведомление

  „ВиК” ЕООД, гр. Хасково уведомява своите потребители, че поради… (още)

 • Уведомление

  „ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО, на основание чл.41 ал.3. т. 7 от Наредба… (още)