Цени на водата

Цени на водата

Питейна вода - помпена 1.96 лв/куб.
Питейна вода - гравитачна 0.54 лв/куб.
Отвеждане на отпадна вода 0.11 лв/куб.

Цена за пречистване на отпадни води

Битови 0.43 лв/куб.

Промишлени и други стопански потребители

степен за замърсяване 1: 0.54 лв/куб.
степен за замърсяване 2: 0.68 лв/куб.
степен за замърсяване 3: 0.86 лв/куб.

Посочените цени са без ДДС.

Последни новини

 • Уведомление

  „Водоснабдяване и Канализация„ ЕООД гр. Хасково, в качеството си… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с помътняване на водата в някои райони на гр. Свиленград, през… (още)

 • Уведомление

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Уведомление

  „ВиК” ЕООД, гр. Хасково уведомява своите потребители, че поради… (още)

 • Уведомление

  „ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО, на основание чл.41 ал.3. т. 7 от Наредба… (още)