Цени на водата

Цени на ВиК услуги в сила от 01.01.2024 г. съгласно Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. 

Цени на водата

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 3.682 лв/куб.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.199 лв/куб.

Цена за пречистване на отпадни води

Битови и приравнените към тях потребители 0.549 лв/куб.

Промишлени и други стопански потребители

степен за замърсяване 1: 0.709 лв/куб.
степен за замърсяване 2: 0.895 лв/куб.
степен за замърсяване 3: 1.246 лв/куб.

Посочените цени са без ДДС.

 

Цени на ВиК услуги в сила от 01.01.2023 г. съгласно Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г. 

Цени на водата

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2.992 лв/куб.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.169 лв/куб.

Цена за пречистване на отпадни води

Битови и приравнените към тях потребители 0.481 лв/куб.

Промишлени и други стопански потребители

степен за замърсяване 1: 0.621 лв/куб.
степен за замърсяване 2: 0.783 лв/куб.
степен за замърсяване 3: 1.091 лв/куб.

Посочените цени са без ДДС.

 

Цени на ВиК услуги в сила от 01.11.2022 г. съгласно Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г. 

Цени на водата

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 3.241 лв/куб.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.184 лв/куб.

Цена за пречистване на отпадни води

Битови и приравнените към тях потребители 0.540 лв/куб.

Промишлени и други стопански потребители

степен за замърсяване 1: 0.697 лв/куб.
степен за замърсяване 2: 0.880 лв/куб.
степен за замърсяване 3: 1.225 лв/куб.

Посочените цени са без ДДС.

 

Примерно разпределение на цените:

Предходно отчитане на 15.10.2022 г.

Ново отчитане на 15.11.2022 г.

Консумация на вода е 10 куб.

Отчетен период: 30 дни

 

Разпределението е както следва:

 Тарифа

Ед. цена

Дни

Кубици

Стойност

Вода население

2.401

15

5

12.01

Вода население

3.241

15

5

16.21

Канал

0.114

15

5

0.57

Канал

0.184

15

5

0.92

Пречистване битово

0.422

15

5

2.11

Пречистване битово

0.540

15

5

2.70

 Посочените цени са без ДДС.

 

Цени на ВиК услуги в сила от 01.01.2021 г. съгласно Решение на КЕВР № Ц-46 от 30.12.2020 г 

Цени на водата

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2.401 лв/куб.
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.114 лв/куб.

Цена за пречистване на отпадни води

Битови и приравнените към тях потребители 0.422 лв/куб.

Промишлени и други стопански потребители

степен за замърсяване 1: 0.490 лв/куб.
степен за замърсяване 2: 0.680 лв/куб.
степен за замърсяване 3: 1.025 лв/куб.

Посочените цени са без ДДС.

Последни новини