Бюлетин „Съобщения“

 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради спиране на електрозахранването на подстанция 1 в гр. Хасково, без ток от 20.00 часа са: ПС Ябълково, ПС Северна зона, ПС Извора, ПС Кула Север и ПС Узунджово.  До възстановяване на електрозахранването ще бъде преустановено водоподаването към: ж.к. Орфей. ж.к. Бадема, ж.к. Каменна, ж.к. Любен Каравелов, ж.к. Република, ж.к. Младежки хълм, ж.к.…
 • Съобщение

  Поради възникнала авария на Напорен водопровод Момково, общ.Свиленград  е спряно водоподаването към селата Момково, Димитровче,Райкова могила, Щит, Пашово, Михалич, Сладун. Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването - 16,00 ч. След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.
 • Съобщение

  Поради възникнала авария на 03.08.2021 г. в село Каменна река,общ. Тополовград е спряно водоподаването. След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.
 • Съобщение

  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково, в качествотото си на оператор на водопроводната мрежа на обособената територия, е длъжно да Ви уведоми за трайно и константно намаляне на общия водочерпен дебит от съществуващите съоръжения. Това се дължи най-вече на понижените статични водни нива на подземните водни тела, от които се водоснабдява обособената…
 • Съобщение

  Поради възникнала авария на Хранителен водопровод Ф300 в гр.Свиленград ще бъде спряно водоподаването от 8,30ч. по ул.Сан Стефано, жк.Простор и МБАЛ Свиленград. Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването - 16,00ч. След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.
 • Становище

  СТАНОВИЩЕ ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. ХАСКОВО   Във връзка със зачестили напоследък изказвания и публикации в публичното пространство, относно дейността на дружеството, изразяваме следното становище, чиято цел е да представи на обществеността обективна информация за състоянието на дружеството. Относно управлението на…
 • Становище

  СТАНОВИЩЕ ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ГР. ХАСКОВО   Във връзка със зачестили напоследък изказвания и публикации в публичното пространство, относно дейността на дружеството, изразяваме следното становище, чиято цел е да представи на обществеността обективна информация за състоянието на дружеството. Относно управлението на…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради извършване на СМР по присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на новоизградена такава по бул. "Съединение". част от проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа междубул. „Съединение”, бул. „Раковски” и ул. Климент Охридски”, на 30.07.2021г. ще бъде преустановено водоподаването от 8.00 до 17.00 часа в…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради възникнали трудности по спиране на водоподаването работата по направата на връзки по присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на новоизградена такава по ул. "Ген. Карцов". част от проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа между ул. "Стара планина", ул. "Кавала" и бул. "България", на 28.07.2021г.…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради извършване на СМР по присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на новоизградена такава по ул. "Ген. Карцов". част от проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа между ул. "Стара планина", ул. "Кавала" и бул. "България", на 28.07.2021г. ще бъде преустановено водоподаването от 8.30 до 16.00 часа в района на…

Последни съобщения

 • Съобщение

  Поради спиране на електрозахранването на подстанция 1 в гр. Хасково, без ток… (още)

 • Съобщение

  Поради възникнала авария на Напорен водопровод Момково, общ.Свиленград  е… (още)

 • Съобщение

  Поради възникнала авария на 03.08.2021 г. в село Каменна река,общ. Тополовград… (още)

 • Съобщение

  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково, в качествотото си… (още)

 • Съобщение

  Поради възникнала авария на Хранителен водопровод Ф300 в гр.Свиленград ще бъде… (още)