Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

С разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.) се регламентира, че съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, трябва да отговаря на хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, освен в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ. Хармонизираният стандарт реферира към Указанията за достъпност на уеб съдържание 2.1 АА (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1 AA).

 

Тестове на страницата за достъпност

Последни новини