Съобщение

Информация

„ВиК” ЕООД гр.Хасково уведомява населението на град Симеоновград, че от 24.01.2022 г. ще продължава да доставя вода с питейни качества от регламентиран водоизточник зона за водоснабдяване 2Б „Хасково – изток” – хидрант намиращ се в ЦРСБ на „ВиК” ЕООД г. Хасково, чрез мобилна водоноска   по нов  график:

  • 10.00 – 11.00 часа ул.”Алеко Константинов”№16 – сградата на ВиК р-н гр.Симеоновград
  • 11.15 – 12.15 часа  площад „Шейновски” №3 –Община   Симеоновград
  • 12.30 – 13.30 часа  ул.”Барон Хирж” до бивш пункт на вторични суровини.
  •  13.45 – 14.45 часа  кв.Злати дол – ул.”Княз Александър Батенберг”- градинката
  • 15.00– 16.00 часа кв. Йорданово – ул.”Димитър Благоев” на   Обръщалото