Съобщение

Плануван ремонт

Във връзка с отстраняване на възникнали Аварии на 01.11.2022 г. в гр. Хасково , ще бъде нарушено водоснабдяването към кварталите: "Орфей" и "Любен Каравелов"

Вода няма да има на 01.11.2022 г. от 09:00 часа до отстраняване на авариите.