„ВиК” Хасково започна подмяна на участък от съществуващ водопровод в гр. Хасково

Информация


„ВиК” Хасково започна подмяна на участък от съществуващ водопровод в гр. Хасково
Не се налага промяна на организацията на движение и затваряне на улици към момента.
320 метра етернитов водопровод с диаметър 150 мм по улица „Кюстенджа“ в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „Самуил“ ще бъдат подменени с тръби от съвременен материал, полиетилен висока плътност. Едновременно с подмяната на силно амторизирания участък от етернитовия водопровод ще бъдат подменени и всички 20 сградни водопроводни отклонения. 
„ Подмяната на тази част от остарелия етернитов водопровод, която е в лошо експлоатационно състояние ще подобри значително неговата работа и ще спомогне за решаване на проблема с честата аварийност“, каза инж. Божидар Желязков, управител на „ВиК” Хасково. „С ограничения собствен финансов ресурс, с който разполагаме, ще продължим да работим по най-критичните участъци от водопроводната мрежа. Сътрудничим си с община Хасково като дружеството ще подготвя проектите, а общината ще инвестира в модернизация на ВиК инфраструктурата по отделни улици“, добоави инж. Желязков.
Област Хасково е сред шестте области в страната, които ще получат достъп до средства от Европейския съюз чрез   проекта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“