ВиК Хасково започва цялостна реконструкция на водопровод в с. Динево

Информация

Ще бъдат подменени около 1200 м тръба, включително 31 бр. сградни водопроводни отклонения и прилежащата арматура
ВиК – Хасково предприема цялостна реконструкция на уличен водопровод с дължина 1200 м по ул. „Юндола“ в с Динево, както и водопроводите по прилежащите пресечки, 31 броя сградни водопроводни отклонения и цялата спирателна арматура. Динево е едно от селата с най-голям брой аварии на територията, обслужвана от ВиК Хасково и затова дружеството взе мотивирано решение водопроводът да бъде изцяло реконструиран със съвременни материали. Новите тръби от полиетилен висока плътност ще заменят амортизираните етернитови тръби и ще гарантират дългосрочна ефективна експлоатация на съоръжението.
С предстоящите строително – ремонтни дейности са запознати живущите в засегнатия район на с. Динево и е изготвен и съгласуван график за необходимите спирания по време на строително – ремонтните дейности.
Проектът се изпълнява със собствено финансиране на ВиК – Хасково.