„ВиК” – Хасково монтира нов регулатор за налягане към вилната зона на кв. „Орфей”

Информация

ВиК – Хасково монтира нов регулатор за налягане DN 63 към вилната зона на кв. „Орфей” в Хасково. Той дава възможност за ефективни действия към намаляване на загубите на вода във водопроводната мрежа, чрез контрол на подаваните водни количества. Уредът ще позволи регулиране на работното налягане в мрежата, по-ефективното й управление и намаляне на аварийността й. 
Принципът, по който водата минава през разпределителната водопроводна мрежа е принципът на най-малкото съпротивление. Това изисква професионално изпълнено балансиране на мрежата, което се постига с набор от мерки и уреди. Когато хидравличният баланс бъде нарушен, консуматорите няма да получават услуга с едно и също качество. Регулирането на налягането се използва за автоматично и динамично балансиране на мрежата, което гарантира, че всички консуматори ще получават необходимия дебит. Системата остава балансирана и не се налага да се балансира отново, когато се добавят нови консуматори.
Съвременните ВиК мрежи са зонирани и така има възможност за работа по отделни предварително ограничени сектори, с което се намаляват неудобствата за потребителите при изпълнение на строително – ремонтни дейности.