Съобщение

Информация

ВиК Хасково уведомява своите клиенти от гр. Свиленград, че ще бъде извършен авариен ремонт на напорен водопровод етернит, DN 400, подаващ вода от помпена станция Свиленград до напорен резервоар Свиленград. За изпълнение на необходимите строително - ремонтни дейности ще бъде спряно водоподаването към гр. Свиленград на 03.10.2023 г до приключване на ремонта. 
ВиК Хасково се извинява на своите клиенти в гр. Свиленград за възникналите неудобства в резултат на изпълнение на ремонтните дейности.