Съобщение

Информация

Поради прекъсване на електроподаването от страна на електроразпределителното дружество на помпена станция "Източна зона" в гр. Хасково, ще бъде нарушено водоснабдяването на клиентите на дружеството  в Източна индустриална зона и част от централна градска част от 10:00 на 01.11.2023 г до възстановяване на електроподаването към съоръженията на ВиК оператора.