ВиК Хасково започна почистване на кладенците, захранващи с вода град Харманли

Профилактика

       ВиК Хасково започна почистването на кладенците, захранващи с вода град Харманли.

 В продължение на няколко дни, пет от кладенците ще бъдат почистени чрез т.нар технология еърлифтно почистване. Те се намират на територията на помпена станция „Гергана“.

След почистването се очаква да се увеличи дебитът на добиваната вода, който поради засушаването през последните няколко години е силно намалял. Кладенците ще се изключват поетапно от мрежата, но това няма да доведе до проблеми с водоподаването към града.

Едновременно с почистването на съоръженията ще бъдат  подменени тръбните разводки и ревизирани помпените агрегати.

  Средствата за изпълнение на дейноситте са осигурени от инвестиционната програма на дружеството, т.е собствени средства.

 През 2023 година бяха почистени кладенците на Помпена станция Ябълково захранващи с вода град Хасково, както и кладенците захранващи с вода Свиленград и Симеоновград.