ВиК Хасково подменя магистрален водопровод по бул. „Васил Левски“ в гр. Хасково

Плануван ремонт

     ВиК Хасково започна подмяна и реконструкция на магистрален водопровод по бул. „Васил Левски“ в гр. Хасково, който захранва с вода голяма част от града. Проектът предвижда подмяна на 535 м стоманена тръба, положена през седемдесетте години на миналия век с отдавна изтекъл експлоатационен срок, с тръба от съвременния материал полиетилен висока плътност, както и подмяна на всички сградни водопроводни отклонения по трасето и монтиране на пожарни хидранти.

Работите ще се извършват в локалното платно на бул. „Васил Левски“ в близост до газстанцията и бензиностанцията на изхода за гр. Димитровград.

 „Проектът е много важен за водоснабдяването не само на кварталите, които пряко се захранват с вода от този водопровод, но и за цялата водоснабдителна система на гр. Хасково, тъй като многобройните аварии по него нарушават експлоатационните характеристики на мрежата“, каза инж. Божидар Желязков, управител на ВиК Хасково. „Строителното разрешение за обекта вече е издадено от община Хасково, което е предпоставка за започване на строителните работи. Ще следим стриктно за качеството и сроковете“, добави инж. Желязков.

 Срокът за завършване на обекта е 45 дни, по време на които са възможни нарушения на водоснабдяването за клиентите на ВиК Хасково в кварталите „Орфей“, „Любен Каравелов“, части от „Кенана“, и „Куба“, за което те ще бъдат своевременно уведомявани.