Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 20.05.2020 г. в гр. Любимец, ще бъде нарушено водоснабдяването в града от 09:00 до отстраняване на аварията.