Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 27.05.2020 г. в гр. Симеоновград, ще бъде нарушено водоснабдяването в града от 09:00 до отстраняване на аварията.