Съобщение

Авария

Поради авария на Напорен водопровод Ст.Ф159 в помпена станция Лъв чешма - гр.Свиленград в 9,00 ч. ще бъдат спрени помпите подаващи вода към водоемите на града. Водоемите са пълни в целия си обем и ще осигурят вода за целия Свиленград за времето в коетоще се отстрани аварията. Възможно е помътняване на водата след възстановяване работата на помпена станция Лъв чешма.