Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 02.07.2020 г. в гр. Тополовград, ще бъде нарушено водоснабдяването на част от град Тополовград.