Съобщение

Авария

Поради обилните валежи през последните 48 часа на територията на Община Тополовград от ранните часове на 12.01.2020г. е влошено качеството на питейните води черпени от каптаж захранващ ПС „Капитан Петко“. Своевременно е преустановено водоподаването от съответна помпена станция към напорните резервоари (НР) на гр. Тополовград, с. Капитан Петко и с. Орешник.

Към момента населените места са захранени от съществуващи, резервни, чисти водни количества в НР.

Водните количества  по показател „мътност” ще се изпомпват и изхвърлят до подобряване на тяхното качество.

Водоподаването към съответните населени места ще бъде възстановено след подобряване на качеството на водата идваща от каптаж „Капитен Петко“.

В гр. Тополовград, с. Капитан Петко и с. Орешник ще бъде нарушено водоподаването.

Дружеството предприема всички възможни мерки и действия в тази усложнена метеорологична  обстановка, като ще информира своите потребители в засегнатите населени места.