Съобщение

Авария

Поради обилните валежи през последните 48 часа в Община Ивайловград, са наводнени ПС „Меден бук”, ПС „Мандрица” и ПС „Долно Луково”.

Водоподаването към селата „Меден бук”, „Мандрица”, „Долно Луково” и „Горно Луково” е преустановено. При подобряване на метериологичната обстановка и спадане на водите, водоподаването ще бъде възстановено.