Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на Напорен водопровод Момково, общ.Свиленград  е спряно водоподаването към селата Момково, Димитровче,Райкова могила, Щит, Пашово, Михалич, Сладун.

Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването - 16,00 ч.

След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.