Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 05.08.2021 г. в гр. Тополовград, ще бъде нарушено водоснабдяването на ул.Бадема, ул.Латинка, ул.Шипка, ул.Ален мак, ул.Средна гора, ул.Ивайло и ул.Искър.

След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.