Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 17.08.2021 г. в гр. Тополовград, ще бъде нарушено водоснабдяването в някои части на града.