Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на една от новите връзки към съществуващата водопроводна мрежа на кръстовището на бул. "Г.С.Раковки" и бул. "Съединение" в гр. Хасково, част от високите етажи на блоковете около въпростното кръстовище са били без водоподаване на 21.08.2021г. "ВиК" ЕООД гр. Хасково, направи реогранизация на водоподаването на 22.08.2021г, с цел намаляне на броя потребители без водоподаване и информира фирмата изпълнител на обекта, който все още е в строителство и не е предаден за експлоатация на "ВиК" ЕООД гр. Хасково.