Бюлетин „Планувани ремонти“

 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  За направа на връзки от новоизграден водопровод към съществуваща водопроводна мрежа в гр. Хасково по бул. "Съединение" и ул. "Георги Кирков", водоподаването в зоната ограничена от улиците: бул. "Г.С.Раковски", бул. "Съединение и ул. "Климен Охридски", ще бъде преустановено на 17.08.2021г , от 8,00 до 17,00 часа.
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради извършване на СМР по присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на новоизградена такава по бул. "Съединение". част от проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа междубул. „Съединение”, бул. „Раковски” и ул. Климент Охридски”, на 30.07.2021г. ще бъде преустановено водоподаването от 8.00 до 17.00 часа в…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради възникнали трудности по спиране на водоподаването работата по направата на връзки по присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на новоизградена такава по ул. "Ген. Карцов". част от проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа между ул. "Стара планина", ул. "Кавала" и бул. "България", на 28.07.2021г.…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради извършване на СМР по присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа на новоизградена такава по ул. "Ген. Карцов". част от проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа между ул. "Стара планина", ул. "Кавала" и бул. "България", на 28.07.2021г. ще бъде преустановено водоподаването от 8.30 до 16.00 часа в района на…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради направа на връзки от новоизградена водопроводна мрежа към съществуваща такава по бул. България, гр. Хасково, на 22.06.2021г., от 9.00 часа до направата на връзките, ще бъде нарушено водоподаването в района на централна градска част ограничен от ул. "Цар Освободител", бул. "България" и ул. "Ген. Карцов", гр. Хасково. Дружеството…
 • Съобщение

  Поради ремонтни дейности по водопровод Ет Ф80 в гр.Свиленград в кв."Баяндър" водоподаването ще бъде нарушено.Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването - 16,30ч.След приключване на ремонта е възможно помътняване на водата.
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  При изпълнение на инвестиционен проект за подмяна на част от уличната водопроводна мрежа по бул. "Съединение" в участъка от Областно пътно управление до ул. "Булаир", на 21.04.2021г. от 9.00 часа ще бъде спряно водоподаването в посоченият участък по бул. "Съединение" (от ул. "Търговска" до ул. "Булаир"). Водоподаването…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  При изпълнение на инвестиционен проект за подмяна на част от уличната водопроводна мрежа по бул. "Съединение" в участъка от Областно пътно управление до ул. "Булаир", на 20.04.2021г. от 8.00 часа ще бъде спряно водоподаването в посоченият участък по бул. "Съединение" (от ул. "Търговска" до ул. "Булаир"). Водоподаването ще…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  Поради изпълнение на обществена поръчка за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Хасково по ул. Стефан Стамболов, в участъка от ул. "Бобов дол" до ул. "Мугаш", възложено от Община Хасково с изпълнител "АТА–СТРОЙ" ЕООД, за свързване към съществуващи връзки на 23.12.2020г. от 8.00 часа до приключване на СМР, ще бъде…
 • Съобщение

  Поради ремонт на напоред водопровод 150 м3 в землището на с. Тополово, община Маджарово, област Хасково, ще бъде спряно вопоподаването към селата: Тополово и Ръженово, община Маджарово от 23.11.2020 г. - до 26.11.2020 г.

Последни съобщения