грип

Жалби, молби, сигнали и самоотчет

* Задължителни полета

   За жалби:

   След получаване на жалбата входящият номер ще Ви бъде изпратен на посочения e-mail.

   За самоотчет, моля посочете:

   Клиентски номер, абонатен номер, (или фабричен номер), точен адрес, показание и дата на отчет.