грип
УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

Район Хасково:

Поради замътняване на водата в помпените станции:” ПС 1 гр. Хасково”, “ПС Извора”, “ПС Източна зона – село Подкрепа” са спрени, за да се избегне замърсяване на водата във водоемите захранващи гр. Хасково.

Поради наводнения на зоната на водочерпене в кладенци 31 до 36 тераса Ябълково водоподаването от тях също е спряно.

Поради спиране на кладенците изброени по горе има нарушения на водоподаването при по продължително въздействие на наводненията върху тях, за което гражданите своевременно са уведомени.

 

Поради задържане на дъждовната вода във водоснабдителните зони на ПС 1, ПС “Източна зона” (село Подкрепа) и кв. “Болярово” е спряно водоподаването в централна градска част около кв. “Лебеда” и Авто гара. С нарушено водоподаване са кв. “Болярово” (високите части), прилежащите улици на бул. “България” и  ул.“Цар Освободител” в зоната на зеленчуковият пазар, предприятията в източна индустриална зона и северна индустриална зона. Водоподаването може да бъде възстановено след оттегляне на заливането и не по рано от 24 часа след извършване на съответните санитарно хигиенни дейности. Към момента е възстановено водоподаването към ПС “Извора”, кв. „Младежки хълм” и кварталите около телевизионната кула.

 

Поради авария на магистрален водопровод до края на деня без водоповадане остават централна градска част, кв. „Училищни”  улиците прилежащи към ул. „Добруджа” и ул. „Христо Ботев” , до зеленчуковия пазар, жк. Кенана, пивоварен завод, ул. „Освобождение”, част от улиците „Македония” и „Драгоман”.

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

В ПС “Сърница” не постъпва вода поради прекъснат водопровод от каптажите, поради което е нарушено водоподаването в с. Сърница.

Поради повишаване на нивото на речните корита е спряно водоподаването в ПС Малево и ПС Родопи и ПС Брягово, захранващи селата : Малево; Родопи, Стойково и Любеново; Брягово, Александрово, Поляново и Константиново. 

Район Харманли

Помпена станция “ Иваново” е наводнена и спряна, нарушено е водоподаването в селата: Иваново, Лешниково и Смирненци.

 Селата Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево от ПС Момково са без вода.

Район Любимец:

Поради повишаване на новото на река Бисерска с спряна ПС Белица, подаващи вода за с. Белица и с. Лозен

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода.

 

Район Свиленград:

Няма населени места без вода. Помпена станция “Момково” е наводнено ел. табло на един от читирите кладенци, което се възстановява от аварийните групи.

 Поради повишаване на нивото на р. Марица вода прелива през дигата и наводнява помпената станция. В резултат на това 19 населени места остават без бода от 3 Общини.

Община Свиленград: Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево.

След оттегляне на водата водоподаването ще бъде възстановено

Район Симеоновград:

Наводнени съоръжения няма.

 

Район Ивайловград:

Наводнени съоръжения няма.

 

Район Маджарово:

Поради замътване на водата е спряно подаването от ПС Бориславци и ПС Селска Поляна.

Всички новини

Уведомление
Дата: 2019-11-14

Уважаеми клиенти и партньори,

Считано от 18 ноември 2019 г. "ВиК" ЕООД гр. Хасково има нова банкова сметка: IBAN: BG05BPBI81701600851410  

Уведомление
Дата: 2019-08-07

Относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател манган гр. Симеоновград,

Съобщение
Дата: 2018-10-04

Във връзка със заповед  № РД-033-14/03.10.2018 г.  на Министерство на Здравеопазването, Регионална Здравна Инспекция Хасково

Съобщение
Дата: 2018-08-15

В изпълнение на Предписание Изх.№131/15.08.2018 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран,

Съобщение
Дата: 2018-08-15

В изпълнение на Предписание Изх.№130/15.08.2018 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран,

Информация относно последни данни за състоянието на водата в град Хасково
Дата: 2018-08-06

По искане на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, Регионална здравна инспекция гр. Пловдив направи ново изследване на питейната вода в Хасково по радиологични показатели.

Съобщение
Дата: 2018-04-24

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 5, чл. 43, чл. 44 от Закона за измервания, Заповед №441/ 13. 10. 2011г. на председателя на Българския институт по метрология

Съобщение
Дата: 2018-03-28

Поради повишаване нивото  в язовир Ивайловград от продължителни валежи от дъжд е залят  шахтов кладенец във ПС Ставри Димитрово

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2018-02-27

Поради усложнена зимна обстановка и прекъсване на ел. захранването от 16:30 часа на 26.02.2018 г. на ПС Симеоновград II-ри подем

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2017-12-22

От ПОНЕДЕЛНИК 01.01.2018 г. касата на ВиК на ул. „Банска” 9   НЯМА ДА РАБОТИ

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-11-20

Поради преминаване на зимно часово време считано от 20.11.2017 г. водоноските в гр. Хасково ще обслужват населението от 08:00 до 17:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-06-29

Във връзка със заповед  № РД-033-12/29.06.2017г на Министерство на Здравеопазването,Регионална Здравна Инспекция Хасково ,касаеща отмяна на ограничението за ползването на питейна вода в гр. Хасково ,ВиК уведомява населението

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-06-21

ПОРАДИ ПРОМЯНА НА СОФТУЕРА И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВА ПРОГРАМА ИНКАСИРАНАТА ВОДА ЩЕ БЪДЕ ФАКТУРИРАНА В СЪЩИЯ МЕСЕЦ  СЛЕД 15 – ТО ЧИСЛО ЗА РАЙОНИТЕ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО /БЕЗ ГР. ХАСКОВО/, А НЕ КАКТО ДОСЕГА ДА ИЗЛИЗА НА 1- ВО ЧИСЛО В СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-06-05

В изпълнение на Предписание Изх.№48-A/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково водоноски с изследвана вода  са разпределени в следните пунктове на град Хасково:

ОБЯВЛЕНИЕ
Дата: 2017-06-02

За режим на водоснабдяване в гр. Хасково

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2017-05-25

Уведомяваме Ви, че предстои внедряване на нов софтуер за извършване на плащания. Поради тази причина връзката към „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково ще бъде временно прекъсната от 18:30 часа на 31.05.2017г. до 05.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-05-15

1. В изпълнение на писмо с Изх.№ В-1403/09.05.2017 г. на Военно формирование „Сухопътно войски” Хасково във връзка с предстоящо учение им връщаме предоставените ни 7 броя водоноски

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-05-02

       ВиК Хасково, ЕООД съобщава на своите абонати, че във връзка с планово изместване на главен водопровод на 03.05.2017 от 8.30 до 16.00ч. без вода ще бъдат:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-27

На 18.04.2017 г. в НЦРРЗ са изследвани 22 бр. проби питейна вода от гр. Хасково, пробонабрани от РЗИ-Хасково изследвани за съдържание на естествен уран в питейната вода.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-25

На основание  предписание на РЗИ с изх. № 62/24.04.2017г. за осигуряване на вода за пиене и готвене ,водоноската от кв. „Боляворо” до кметството се премества на ул. „Могила” № 29  кв. „Република” .

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-19

На основание  решение на междуведомствената работна група на МЗ, МОСВ и МРРБ и Заповеди на РЗИ с изх. № РД-032-15/19.04.2017 г. и изх. № РД-032-16/19.04.2017 г

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-17

В изпълнение на Предписание Изх.№48-A/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково, „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-15

В изпълнение на Предписание Изх.№48-A/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково, „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-14

В изпълнение на Предписание Изх.№48/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково, „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-01-11

Уважаеми клиенти на ВиК ЕООД гр. Хасково

Уведомяваме Ви, че поради възникнала авария по далекопроводната мрежа на „EVN България” ЕАД, без ел. захранване от 21:00 часа на 10.01.2017 г. е помпена станция „Узунджово-2”.

Съобщение
Дата: 2017-01-05

Поради очакваното влошаване на климатичните условия в област Хасково, „ВиК“ ЕООД информира за вероятност от нарушаване на водоподаването в някои от населените места, обслужвани от дружеството.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-09-22

Поради възникнали аварии на напорен водопровод – стомана Ф 377 мм, авария на итернитов водопровод Ф 150 мм на кръстовището на ул. Хан Аспарух и ул. Стефан Стамболов

Уведомление
Дата: 2016-05-21

Във връзка с възникнала авария на напорен водопровод в участъка на новоизграденото от фирма „Терна” пресичане на водопровод Ф377 стонама 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-05-17

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и електрификация на отсечка Димитровград-Харманли” 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-03-12

Във връзка с наложителна спешна смяна на стълб № 45 от въздушна линия 110 киловолта „Малево – Пясъчево” от мрежата на ЕСО Хасково

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-25

Поради обезопасяване на електросъоръженията на EVN на 27,28 и 29.01.2016 г. без ел. захранване ще остане ПС Симеоновград – захранваща град Симеоновград и село Преславец

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-21

ОТНОСНО:  Справка към 21.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-20

ОТНОСНО:  Справка към 20.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-19

ОТНОСНО:  Справка към 19.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.01.2016 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-11-23

Във връзка с въведената в експлоатация Пречиствателната станция за отпадъчни води гр. Свиленград, „ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои потребители в гр. Свиленград

Уведомление : Относно възникнала авария на 20.08.2015 г.
Дата: 2015-08-20

Поради възникнала авария на напорен водопровод-стомана Ф426 мм от помпена станция Момково до напорен резервоар „Гьоз тепе” , помпената станция е спряна.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-08-08

Уведомяваме Ви, че  във връзка с превключване на новоизграждащ се водопровод по ул. „Алеко Константинов” и ул. „Иван Вазов” в гр.Харманли ще бъде спряно водоподаването, както следва :

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-07-16

С цел увеличаване дебита на водоизточници с най-ниско съдържание на манган в тересата на река Марица, се извърши почистването на шест броя кладенци  намиращи се в с. Преславец - ПС Симеоновград.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-04-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.04.2015 09:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-04-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.04.2015 14:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2015-04-08

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в кв. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” /гарата/ в гр. Свиленград и района на  ГКПП „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” /гръцко КПП/

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-04-01

ОТНОСНО:  Справка към 01.04.2015 13:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-31

ОТНОСНО:  Справка към 31.03.2015 09:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-29

ОТНОСНО:  Справка към 29.03.2015 14:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-27

ОТНОСНО:  Справка към 27.03.2015 15:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-19

ОТНОСНО:  Справка към 19.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-14

ОТНОСНО:  Справка към 14.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-13

ОТНОСНО:  Справка към 13.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-12

ОТНОСНО:  Справка към 12.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-11

ОТНОСНО:  Справка към 11.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.03.2015 09:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-08

ОТНОСНО:  Справка към 08.03.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 13:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 11:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-25

ОТНОСНО:  Справка към 25.02.2015 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-23

ОТНОСНО:  Справка към 23.02.2015 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-20

ОТНОСНО:  Справка към 20.02.2015 14:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.02.2015 14:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-13

ОТНОСНО:  Справка към 13.02.2015 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-12

ОТНОСНО:  Справка към 12.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.02.2015 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-06

ОТНОСНО:  Справка към 06.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-05

ОТНОСНО:  Справка към 05.02.2015 9:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-04

ОТНОСНО:  Справка към 04.02.2015 9:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-03

ОТНОСНО:  Справка към 03.02.2015 8:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-02

ОТНОСНО:  Справка към 02.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-01

ОТНОСНО:  Справка към 01.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-30

ОТНОСНО:  Справка към 30.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-23

ОТНОСНО:  Справка към 23.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-19

ОТНОСНО:  Справка към 19.12.2014 15:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.12.2014 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-17

ОТНОСНО:  Справка към 17.12.2014 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-17

ОТНОСНО:  Справка към 17.12.2014 09:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-12-16

Продължават  възстановителните работи за отстраняване на аварията възникнала  в следствие свличане на земни маси и прекъсване на напорен водопровод към южна помпена станция.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-15

ОТНОСНО:  Справка към 15.12.2014 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-14

ОТНОСНО:  Справка към 14.12.2014 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-14

ОТНОСНО:  Справка към 14.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-13

ОТНОСНО:  Справка към 13.12.2014 09:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-11

ОТНОСНО:  Справка към 11.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.12.2014 15:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.12.2014 11:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОЛМЕНИЕ
Дата: 2014-12-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-08

ОТНОСНО:  Справка към 08.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.12.2014 15:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-06

ОТНОСНО:  Справка към 06.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-05

ОТНОСНО:  Справка към 05.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-05

ОТНОСНО:  Справка към 05.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-04

ОТНОСНО:  Справка към 04.12.2014 14:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-04

ОТНОСНО:  Справка към 04.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-30

ОТНОСНО:  Справка към 30.10.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултат на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-29

ОТНОСНО:  Справка към 29.10.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-28

ОТНОСНО:  Справка към 28.10.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-25

ОТНОСНО:  Справка към 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-25

ОТНОСНО:  Справка за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2014-09-03

"ВиК" ЕООД - Район Харманли уведомява жителите на гр. Харманли, че поради подновяване на водопровод по ул. "Васил Левски" на 05.09.2014 г. от 08:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването в град Харманли.

ОБЯВА
Дата: 2014-07-17

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково открива търг  по оферти за продажба на следната движима  държавна собственост:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-07-14

Във връзка с превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод в централна градска част, ще бъде спряно водоподаването от  8:00ч. до 20:00ч.  на 15.07.2014 г

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2014-07-01

Поради тежка авария на довеждащ напорен водопровод е възможно нарушаване на водоподаването в следните квартали:. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-30

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково, уведомява жителите на кв. „Бадема”, че поради извършване на планов ремонт ще бъде спряно  водоподаването в часовете от 08:00ч. до 20:00ч. на 01.07.2014 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-20

Във връзка с превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод ще  бъде спиряно  водоподаването на квартал „Бадема” от  8:00ч.  на 23.06.2014 г.  до 20:00ч.  на  24.06.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-04

Превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод и спиране на водоподаването

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-03

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в кв. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” /гарата/ в гр. Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2014-05-28

Във връзка с превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод в централна градска част, ще бъде спряно водоподаването от  8:00ч. на 29.05.2014 г.  до 20:00ч.  на 30.05.2014 г.

Съобщение
Дата: 2014-04-11

„ВиК”ЕООД – гр.Хасково уведомява жителите на гр. Хасково, че от 14.04.2014 год. започва подмяна на водопровода по ул.”Липа” в участъка между ул.”Дунав” и ул.”Кооператор”.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-01-20

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО,  уведомява всички свои абонати от кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ в гр. Свиленград,че ще бъде

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-01-10

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2013-12-13

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО,  уведомява всички свои абонати от кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ и кв.”ГЕБРАН” в гр. Свиленград,че ще бъде

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2013-12-09

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати от кв.”ГЕБРАН” /малкият квартал/ между бул. „България” и ул. „Суворов” в гр. Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2013-11-21

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО,  уведомява всички свои абонати от кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ в гр. Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2013-11-16

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати от кв.”ГЕБРАН” /малкият квартал/  в гр. Свиленград

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-11-13

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-09-24

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че ”Досков” ООД фирма изпълнител на довеждащ водопровод до „Митнически ТИР терминал” в гр. Свиленград.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-09-18

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че исканото спиране на водоподаването планувано за 17.09.2013 г. не се състоя по вина на  „Железопътна инфраструктура 2011”

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-09-16

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че  по искане на  „Железопътна инфраструктура 2011”   фирма изпълнител по проект „Лот 2, Харманли- Свиленград”

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-08-29

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”Изгрев,” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-08-19

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”Изгрев,” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-08-07

 „ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”Изгрев,” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-04-16

 Лабораторията на ВиК ЕООД град Хасково съвместно със служители на РЗИ извърши двукратно пробонабиране за установяване качеството на водата от ПСПВ Ябълково.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-04-11

На 09.04.2013 год. беше спряно водоподаването на град Хасково от помпена станция Ябълково поради подмяна на токов прекъсвач и отстранена авария на събирателен водопровод.

„ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ЕООД гр.Хасково получи Сертификат за дарение от кметството на с.Бисер относно направено дарение и оказана помощ на пострадалите от наводнението хора.
Дата: 2013-03-29
Уведомление
Дата: 2012-10-22

Реконструкция и електрификация на ЖП линия Свиленград – Турска граница

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-07-20

ОТНОСНО: спиране на обезманганителната станция

Обществена поръчка
Дата: 2012-04-17

Публична покана.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 07.03.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-03-06

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 06.03.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-03-01

ОТНОСНО:  Справка към 14:00 ч на 01.03.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-28

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 28.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-24

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 24.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-23

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 23.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-22

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 22.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-14

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 14.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-13

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 13.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-13

ОТНОСНО:  Справка към 08:00 ч на 13.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-12

ОТНОСНО:  Справка към 08:00 ч на 12.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-10

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 10.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-10

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 10.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-09

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 09.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-09

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 09.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-08

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 08.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-08

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 08.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-07

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 07.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-07

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 07.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-06

ОТНОСНО:  Справка за ситуацията в областта, в резултата на бедственото положение от проливните дъждове през последните денонощия.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2012-02-06

Следващото информационно обявление на ВиК Хасково ще бъде публикувано днес 06.02.2012 г. в 17:00 часа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-06

ОТНОСНО:  Справка за ситуацията в областта, в резултата на бедственото положение от проливните дъждове през последните денонощия.

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата: 2012-01-31

Във връзка с  изпълнение на Решение № Ц-02 /30.01.2012 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги.

О Б Я В Л Е Н И Е
Дата: 2012-01-31

На основание чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, в изпълнение на Решение № Ц-02 /30.01.2012 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги.

УВАЖАВАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата: 2012-01-21

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 23.01.2012 ГОДИНА КАСАТА НА ВИК ХАСКОВО СРЕЩУ ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР СЕ ПРЕМЕСТИ В НОВИЯТ КЛИЕНТСКИ ЦЕНТЪР И КАСОВ САЛОН.

С Т А Н О В И Щ Е
Дата: 2012-01-09

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Снимков материал в рубриката на ВТV „Бай Ганьо европеец”

 

Център за работа с клиенти.
Дата: 2011-12-19

В и К ЕООД Хасково отвори нов клиентски център и касов салон, намиращ се на ул. “ Козлодуй “ 14 (до задния вход на спортна зала “ Дружба ”).

тел: 038/ 500 496

Уважаеми потребители
Дата: 2011-11-02

Уведомяваме Ви, че от 01.12.2011г. плащанията на задълженията по фактури от юридически лица ще се извършва само на касите на дружеството и по банков път.

" ВиК " ЕООД Хасково стартира акция за събиране на стари задължения от некоректни потребители.
Дата: 2011-04-13

" ВиК " ЕООД Хасково стартира акция за събиране на стари задължения от некоректни потребители.

Уважаеми потребители
Дата: 2011-04-06

Поради смяна на часовото време, касите на дружеството в гр. Хасково, ще са с ново работно време.

Уважаеми потребители
Дата: 2011-02-01

За улеснение на потребители заплащащи фирмени фактури такса вода по банков път, предлагаме услугата електронна фактура, за която е необходимо попълването на  декларация по образец.

Уважаеми потребители
Дата: 2011-02-01

Уведомяваме Ви,че от 01.03.2011г. фактури промишленост за потребители заплащащи в брой ще се заплащат на касите на дружеството.

Релзултати от взетите мерки
Дата: 2010-12-13

Байпасното захранване от село Минерални бани е дало добри резултати.

Влошено качество на питейната вода в с. Татарево
Дата: 2010-12-11

Уважаеми граждани,

Във връзка с влошените качества на питейната вода в с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково, Ви информираме за следното:

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет
Дата: 2010-11-09

„Периодична доставка на консумативи за микробиологичен анализ на води по методиката на фирма IDEXX за нуждите на микробиологична лаборатория към „В и К” ЕООД

ВиК влага 3,5 млн. лв. в успоредно трасе на водопровода Ябълково- Караман тепе
Дата: 2010-08-04

3,5 млн. лв. влага ВиК- Хасково за реконструкция на напорен водопровод Ябълково- Караман тепе, който осигурява около 40% от водоснабдяването на Областния град.