грип
УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:            

Район Хасково:

Вик операторът препоръчва водата в гр.Хасково да се използва само за санитарно – хигиенни нужди.

      Населени места без вода: кв.”Младежки хълм”, кв.”Кенана” в гр. Хасково и с.Стамболийски

      Нивото на р.Хасковска към 15:00 ч. спада.

      В работен режим са 3 екипа и 1 екип е в готовност.

      Наводнени съоръжения към 15:00 часа са: 1 тръбен кладенец в района на “Източна зона” и 1 кладенец в района на помпена станция “Болярово”.

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

      Населени места без вода: с. Брястово, Александрово, Брягово, Родопи, Корен, Горно Войводино, Малево и Криво Поле.

      В работен режим са 2 екипа.

      Наводнени съоръжения към  15:00 часа са: ПС Родопи, ПС Брягово, ПС Горно Войводино, ПС Малево, ПС Криво поле и ПС Корен.

Район Харманли

            ВиК оператора препоръчва водата да се използва само за санитарно-хигиенни нужди в с.Иваново, с.Лешниково, с.Бисер, с.Смирненци и с. Върбово.

      Населени места без вода: с.Поляново, с.Орешец, с.Овчарово, с.Богомил, с.Коларово, с. Българин, с. Шишманово, с. Рогозиново, с. Доситиево, с. Славяново, с. Браница, с. Изворово, с. Черепово, с. Дрипчево.

      Нивото на р. Марица към 15:00 ч. се запазва.

      В работен режим са 3 екипа, от които 2 в с. Бисер.

      Съоръжение пред наводнение към 15:00ч. е ПС Българин, до която няма достъп.

      Наводнени съоръжения към 15:00 часа са ПС Иваново и ПС Славяново и няма достъп до тях.

Район Любимец:

ВиК оператора препоръчва водата да се използва само за санитарно-хигиенни нужди в град Любимец и с.Белица.

      Населени места без вода: с.Вълче поле.

      Нивото на р.Марица към 15:00.ч. е спаднало.

      В работен режим са 2 екипа.

      Наводнени съоръжения към  15:00 часа са един кладенец към ПС 2 Любимец и ПС Вълче поле.

Район Свиленград:

ВиК операторът е препоръчал водата да се използва за санитарно – хигиенни нужди в гр. Свиленград, с.Студена, с.Сива река и с. Капитан Андреево.

      Населени места без вода са с.Левка, с.Пъстрогор, с.Чернодъб, с.Райкова могила и частично от с.Студена .

      Нивото на р.Марица към 15:00 ч. е без промяна.

      Канална мрежа: Спад в отпадъчната вода в града.

      В работен режим са 3 екипа.

      Съоръжения пред наводнение към 15:00 ч. няма.

      Наводнени съоръжения към 15:00 ч. са: ПС Момково,  кладенец към ПС Лъв чешма, кладенец към ПС Сива река и Канална Помпена Станция гр. Свиленград.

      Мерки: ВиК гр. Свиленград е предоставило помпи за изчерпване на водата в помощ на общината. Изключва се ел.захранването към ел. съоръженията на наводнени ПС и е засилено хлорирането на питейната вода за гр. Свиленград и с. Капитан Андреево.

Район Симеоновград:

За град Симеоновград ВиК оператора препоръчва водата да се използва за хигиенно – санитарни нужди.

      Населените места без вода са селата Тянево, Дряново, с.Пясъчево, с.Калугерово, с.Навъсен и Константиново.

      Нивото на р. Марица към 15:00ч. е запазено.

      В работен режим са 2 екипа.

      Съоръжения пред наводнение към 15:00ч.: в гр. Симеоновград поради ниските температури масово са спукани тръбите в сгради етажна собственост /блокове/, поради което водата се спира за да се избегне наводнение.

Район Ивайловград:

ВиК оператора препоръчва водата да се използва само за санитарно-хигиенни нужди в с. Покрован, с. Железари и с. Горноселци.

      Населени места без вода няма.

      Нивото на р.Арда се запазва, нивото на  р.Бяла река спада.

      В работен режим са 3 екипа.

      Съоръжения пред наводнение към 15:00 часа: няма.

      Наводнени съоръжения към 15:00 часа са ПС Розино; ПС Меден бук.

      Мерки: За отводняване на каналната мрежа в гр.Ивайловград ще бъде осигурена отводнителна техника.

Район Маджарово:

ВиК оператора препоръчва водата да се използва само за санитарно-хигиенни нужди в гр.Маджарово, с. Тополово, с. Ръженово и с. Бориславци.

      Населени места без вода няма

      Нивото на р.Арда е намаляло.

      В работен режим е 1 екип.

Ръководството на „ВиК” ЕООД Хасково, при необходимост ще предприеме следните мерки:        

            При възникнали проблеми с непрекъснато водоподаване в обекти от жизнено важно и стратегическо значение като болници и други, ще бъде въведен режим в определени части от населените места, при спазване на следните принципи с предварително оповестяване:

      За захранване на сгради като болници и други да не се прекъсва водоподаването;

      При въвеждане на режим по прекъсване на водоснабдяването предварително ще бъде обявен график за съответната община с цел поддържане водоемите на ВиК в пълно състояние.

Към момента опасност от въвеждане на режим съществува в гр. Свиленград, след спазване на процедурата, за което населението ще бъде предварително оповестено чрез актуална информация на сайта на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД гр.Хасково.

            Управленският екип на ВиК оператора остава в денонощно дежурство и ще следи промените в обстановката. Определени са още 3 допълнителни екипа в готовност за действия. Актуална информация ще бъде периодично публикувана на електронната страница на „ВиК”ЕООД гр.Хасково. Апелираме към всички потребители на областта да следят редовно представяната информация във връзка с качествата на питейната вода и цялостната обстановка на водопроводната и канализационна мрежа.

            Природните условия са изключително тежки и неблагоприятни, но въпреки създадените условия на бедствено положение, всички служители на дружеството полагат максимални грижи и усилия по изпълнение на аварийните дейности за нормализиране ритъма на живот във всички населени места, възстановяване на качествено подаване на питейна вода, съгласно екологичните изисквания и стандарти.           

Всички новини

Уведомление
Дата: 2019-08-07

Относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател манган гр. Симеоновград,

Съобщение
Дата: 2018-10-04

Във връзка със заповед  № РД-033-14/03.10.2018 г.  на Министерство на Здравеопазването, Регионална Здравна Инспекция Хасково

Съобщение
Дата: 2018-08-15

В изпълнение на Предписание Изх.№131/15.08.2018 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран,

Съобщение
Дата: 2018-08-15

В изпълнение на Предписание Изх.№130/15.08.2018 год. на РЗИ гр.Хасково относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател Естествен уран,

Информация относно последни данни за състоянието на водата в град Хасково
Дата: 2018-08-06

По искане на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, Регионална здравна инспекция гр. Пловдив направи ново изследване на питейната вода в Хасково по радиологични показатели.

Съобщение
Дата: 2018-04-24

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 5, чл. 43, чл. 44 от Закона за измервания, Заповед №441/ 13. 10. 2011г. на председателя на Българския институт по метрология

Съобщение
Дата: 2018-03-28

Поради повишаване нивото  в язовир Ивайловград от продължителни валежи от дъжд е залят  шахтов кладенец във ПС Ставри Димитрово

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2018-02-27

Поради усложнена зимна обстановка и прекъсване на ел. захранването от 16:30 часа на 26.02.2018 г. на ПС Симеоновград II-ри подем

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2017-12-22

От ПОНЕДЕЛНИК 01.01.2018 г. касата на ВиК на ул. „Банска” 9   НЯМА ДА РАБОТИ

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-11-20

Поради преминаване на зимно часово време считано от 20.11.2017 г. водоноските в гр. Хасково ще обслужват населението от 08:00 до 17:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-06-29

Във връзка със заповед  № РД-033-12/29.06.2017г на Министерство на Здравеопазването,Регионална Здравна Инспекция Хасково ,касаеща отмяна на ограничението за ползването на питейна вода в гр. Хасково ,ВиК уведомява населението

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-06-21

ПОРАДИ ПРОМЯНА НА СОФТУЕРА И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВА ПРОГРАМА ИНКАСИРАНАТА ВОДА ЩЕ БЪДЕ ФАКТУРИРАНА В СЪЩИЯ МЕСЕЦ  СЛЕД 15 – ТО ЧИСЛО ЗА РАЙОНИТЕ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО /БЕЗ ГР. ХАСКОВО/, А НЕ КАКТО ДОСЕГА ДА ИЗЛИЗА НА 1- ВО ЧИСЛО В СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-06-05

В изпълнение на Предписание Изх.№48-A/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково водоноски с изследвана вода  са разпределени в следните пунктове на град Хасково:

ОБЯВЛЕНИЕ
Дата: 2017-06-02

За режим на водоснабдяване в гр. Хасково

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2017-05-25

Уведомяваме Ви, че предстои внедряване на нов софтуер за извършване на плащания. Поради тази причина връзката към „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково ще бъде временно прекъсната от 18:30 часа на 31.05.2017г. до 05.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-05-15

1. В изпълнение на писмо с Изх.№ В-1403/09.05.2017 г. на Военно формирование „Сухопътно войски” Хасково във връзка с предстоящо учение им връщаме предоставените ни 7 броя водоноски

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-05-02

       ВиК Хасково, ЕООД съобщава на своите абонати, че във връзка с планово изместване на главен водопровод на 03.05.2017 от 8.30 до 16.00ч. без вода ще бъдат:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-27

На 18.04.2017 г. в НЦРРЗ са изследвани 22 бр. проби питейна вода от гр. Хасково, пробонабрани от РЗИ-Хасково изследвани за съдържание на естествен уран в питейната вода.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-25

На основание  предписание на РЗИ с изх. № 62/24.04.2017г. за осигуряване на вода за пиене и готвене ,водоноската от кв. „Боляворо” до кметството се премества на ул. „Могила” № 29  кв. „Република” .

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-19

На основание  решение на междуведомствената работна група на МЗ, МОСВ и МРРБ и Заповеди на РЗИ с изх. № РД-032-15/19.04.2017 г. и изх. № РД-032-16/19.04.2017 г

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-17

В изпълнение на Предписание Изх.№48-A/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково, „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-15

В изпълнение на Предписание Изх.№48-A/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково, „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-04-14

В изпълнение на Предписание Изх.№48/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково, „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2017-01-11

Уважаеми клиенти на ВиК ЕООД гр. Хасково

Уведомяваме Ви, че поради възникнала авария по далекопроводната мрежа на „EVN България” ЕАД, без ел. захранване от 21:00 часа на 10.01.2017 г. е помпена станция „Узунджово-2”.

Съобщение
Дата: 2017-01-05

Поради очакваното влошаване на климатичните условия в област Хасково, „ВиК“ ЕООД информира за вероятност от нарушаване на водоподаването в някои от населените места, обслужвани от дружеството.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-09-22

Поради възникнали аварии на напорен водопровод – стомана Ф 377 мм, авария на итернитов водопровод Ф 150 мм на кръстовището на ул. Хан Аспарух и ул. Стефан Стамболов

Уведомление
Дата: 2016-05-21

Във връзка с възникнала авария на напорен водопровод в участъка на новоизграденото от фирма „Терна” пресичане на водопровод Ф377 стонама 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-05-17

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и електрификация на отсечка Димитровград-Харманли” 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-03-12

Във връзка с наложителна спешна смяна на стълб № 45 от въздушна линия 110 киловолта „Малево – Пясъчево” от мрежата на ЕСО Хасково

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-25

Поради обезопасяване на електросъоръженията на EVN на 27,28 и 29.01.2016 г. без ел. захранване ще остане ПС Симеоновград – захранваща град Симеоновград и село Преславец

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-21

ОТНОСНО:  Справка към 21.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-20

ОТНОСНО:  Справка към 20.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-19

ОТНОСНО:  Справка към 19.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.01.2016 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2016-01-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.01.2016 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-11-23

Във връзка с въведената в експлоатация Пречиствателната станция за отпадъчни води гр. Свиленград, „ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои потребители в гр. Свиленград

Уведомление : Относно възникнала авария на 20.08.2015 г.
Дата: 2015-08-20

Поради възникнала авария на напорен водопровод-стомана Ф426 мм от помпена станция Момково до напорен резервоар „Гьоз тепе” , помпената станция е спряна.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-08-08

Уведомяваме Ви, че  във връзка с превключване на новоизграждащ се водопровод по ул. „Алеко Константинов” и ул. „Иван Вазов” в гр.Харманли ще бъде спряно водоподаването, както следва :

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-07-16

С цел увеличаване дебита на водоизточници с най-ниско съдържание на манган в тересата на река Марица, се извърши почистването на шест броя кладенци  намиращи се в с. Преславец - ПС Симеоновград.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-04-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.04.2015 09:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-04-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.04.2015 14:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2015-04-08

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в кв. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” /гарата/ в гр. Свиленград и района на  ГКПП „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” /гръцко КПП/

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-04-01

ОТНОСНО:  Справка към 01.04.2015 13:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-31

ОТНОСНО:  Справка към 31.03.2015 09:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-29

ОТНОСНО:  Справка към 29.03.2015 14:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-27

ОТНОСНО:  Справка към 27.03.2015 15:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-19

ОТНОСНО:  Справка към 19.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-14

ОТНОСНО:  Справка към 14.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-13

ОТНОСНО:  Справка към 13.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-12

ОТНОСНО:  Справка към 12.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-11

ОТНОСНО:  Справка към 11.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.03.2015 09:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-08

ОТНОСНО:  Справка към 08.03.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 13:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 11:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-25

ОТНОСНО:  Справка към 25.02.2015 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-23

ОТНОСНО:  Справка към 23.02.2015 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-20

ОТНОСНО:  Справка към 20.02.2015 14:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.02.2015 14:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-13

ОТНОСНО:  Справка към 13.02.2015 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-12

ОТНОСНО:  Справка към 12.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.02.2015 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-06

ОТНОСНО:  Справка към 06.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-05

ОТНОСНО:  Справка към 05.02.2015 9:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-04

ОТНОСНО:  Справка към 04.02.2015 9:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-03

ОТНОСНО:  Справка към 03.02.2015 8:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-02

ОТНОСНО:  Справка към 02.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2015-02-01

ОТНОСНО:  Справка към 01.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-30

ОТНОСНО:  Справка към 30.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-23

ОТНОСНО:  Справка към 23.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-19

ОТНОСНО:  Справка към 19.12.2014 15:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-18

ОТНОСНО:  Справка към 18.12.2014 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-17

ОТНОСНО:  Справка към 17.12.2014 16:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-17

ОТНОСНО:  Справка към 17.12.2014 09:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-16

ОТНОСНО:  Справка към 16.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-12-16

Продължават  възстановителните работи за отстраняване на аварията възникнала  в следствие свличане на земни маси и прекъсване на напорен водопровод към южна помпена станция.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-15

ОТНОСНО:  Справка към 15.12.2014 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-14

ОТНОСНО:  Справка към 14.12.2014 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-14

ОТНОСНО:  Справка към 14.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-13

ОТНОСНО:  Справка към 13.12.2014 09:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-11

ОТНОСНО:  Справка към 11.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.12.2014 15:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.12.2014 11:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-10

ОТНОСНО:  Справка към 10.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОЛМЕНИЕ
Дата: 2014-12-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.12.2014 12:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-09

ОТНОСНО:  Справка към 09.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-08

ОТНОСНО:  Справка към 08.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.12.2014 15:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-07

ОТНОСНО:  Справка към 07.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-06

ОТНОСНО:  Справка към 06.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-05

ОТНОСНО:  Справка към 05.12.2014 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-05

ОТНОСНО:  Справка към 05.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-04

ОТНОСНО:  Справка към 04.12.2014 14:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-12-04

ОТНОСНО:  Справка към 04.12.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-30

ОТНОСНО:  Справка към 30.10.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултат на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-29

ОТНОСНО:  Справка към 29.10.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-28

ОТНОСНО:  Справка към 28.10.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-27

ОТНОСНО:  Справка към 27.10.2014 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-25

ОТНОСНО:  Справка към 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2014-10-25

ОТНОСНО:  Справка за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2014-09-03

"ВиК" ЕООД - Район Харманли уведомява жителите на гр. Харманли, че поради подновяване на водопровод по ул. "Васил Левски" на 05.09.2014 г. от 08:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването в град Харманли.

ОБЯВА
Дата: 2014-07-17

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково открива търг  по оферти за продажба на следната движима  държавна собственост:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-07-14

Във връзка с превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод в централна градска част, ще бъде спряно водоподаването от  8:00ч. до 20:00ч.  на 15.07.2014 г

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2014-07-01

Поради тежка авария на довеждащ напорен водопровод е възможно нарушаване на водоподаването в следните квартали:. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-30

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково, уведомява жителите на кв. „Бадема”, че поради извършване на планов ремонт ще бъде спряно  водоподаването в часовете от 08:00ч. до 20:00ч. на 01.07.2014 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-20

Във връзка с превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод ще  бъде спиряно  водоподаването на квартал „Бадема” от  8:00ч.  на 23.06.2014 г.  до 20:00ч.  на  24.06.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-04

Превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод и спиране на водоподаването

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-06-03

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в кв. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” /гарата/ в гр. Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2014-05-28

Във връзка с превключване на новоизграждащ се магистрален водопровод в централна градска част, ще бъде спряно водоподаването от  8:00ч. на 29.05.2014 г.  до 20:00ч.  на 30.05.2014 г.

Съобщение
Дата: 2014-04-11

„ВиК”ЕООД – гр.Хасково уведомява жителите на гр. Хасково, че от 14.04.2014 год. започва подмяна на водопровода по ул.”Липа” в участъка между ул.”Дунав” и ул.”Кооператор”.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-01-20

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО,  уведомява всички свои абонати от кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ в гр. Свиленград,че ще бъде

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2014-01-10

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2013-12-13

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО,  уведомява всички свои абонати от кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ и кв.”ГЕБРАН” в гр. Свиленград,че ще бъде

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дата: 2013-12-09

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати от кв.”ГЕБРАН” /малкият квартал/ между бул. „България” и ул. „Суворов” в гр. Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2013-11-21

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО,  уведомява всички свои абонати от кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ в гр. Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2013-11-16

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати от кв.”ГЕБРАН” /малкият квартал/  в гр. Свиленград

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-11-13

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-09-24

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че ”Досков” ООД фирма изпълнител на довеждащ водопровод до „Митнически ТИР терминал” в гр. Свиленград.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-09-18

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че исканото спиране на водоподаването планувано за 17.09.2013 г. не се състоя по вина на  „Железопътна инфраструктура 2011”

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-09-16

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че  по искане на  „Железопътна инфраструктура 2011”   фирма изпълнител по проект „Лот 2, Харманли- Свиленград”

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-08-29

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”Изгрев,” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-08-19

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”Изгрев,” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-08-07

 „ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”Изгрев,” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-04-16

 Лабораторията на ВиК ЕООД град Хасково съвместно със служители на РЗИ извърши двукратно пробонабиране за установяване качеството на водата от ПСПВ Ябълково.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2013-04-11

На 09.04.2013 год. беше спряно водоподаването на град Хасково от помпена станция Ябълково поради подмяна на токов прекъсвач и отстранена авария на събирателен водопровод.

„ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ЕООД гр.Хасково получи Сертификат за дарение от кметството на с.Бисер относно направено дарение и оказана помощ на пострадалите от наводнението хора.
Дата: 2013-03-29
Уведомление
Дата: 2012-10-22

Реконструкция и електрификация на ЖП линия Свиленград – Турска граница

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-07-20

ОТНОСНО: спиране на обезманганителната станция

Обществена поръчка
Дата: 2012-04-17

Публична покана.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-03-07

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 07.03.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-03-06

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 06.03.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-03-01

ОТНОСНО:  Справка към 14:00 ч на 01.03.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-28

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 28.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-24

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 24.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-23

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 23.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-22

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 22.02.2012г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-14

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 14.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-13

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 13.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-13

ОТНОСНО:  Справка към 08:00 ч на 13.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-12

ОТНОСНО:  Справка към 08:00 ч на 12.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-10

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 10.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-10

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 10.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-09

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 09.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-09

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 09.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-08

ОТНОСНО:  Справка към 15:00 ч на 08.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Дата: 2012-02-08

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 08.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-07

ОТНОСНО:  Справка към 8:00 ч на 07.02.2012 г., за ситуацията в областта, в резултат на бедственото положение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-06

ОТНОСНО:  Справка за ситуацията в областта, в резултата на бедственото положение от проливните дъждове през последните денонощия.

СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 2012-02-06

Следващото информационно обявление на ВиК Хасково ще бъде публикувано днес 06.02.2012 г. в 17:00 часа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Дата: 2012-02-06

ОТНОСНО:  Справка за ситуацията в областта, в резултата на бедственото положение от проливните дъждове през последните денонощия.

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата: 2012-01-31

Във връзка с  изпълнение на Решение № Ц-02 /30.01.2012 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги.

О Б Я В Л Е Н И Е
Дата: 2012-01-31

На основание чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, в изпълнение на Решение № Ц-02 /30.01.2012 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги.

УВАЖАВАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Дата: 2012-01-21

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 23.01.2012 ГОДИНА КАСАТА НА ВИК ХАСКОВО СРЕЩУ ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР СЕ ПРЕМЕСТИ В НОВИЯТ КЛИЕНТСКИ ЦЕНТЪР И КАСОВ САЛОН.

С Т А Н О В И Щ Е
Дата: 2012-01-09

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Снимков материал в рубриката на ВТV „Бай Ганьо европеец”

 

Център за работа с клиенти.
Дата: 2011-12-19

В и К ЕООД Хасково отвори нов клиентски център и касов салон, намиращ се на ул. “ Козлодуй “ 14 (до задния вход на спортна зала “ Дружба ”).

тел: 038/ 500 496

Уважаеми потребители
Дата: 2011-11-02

Уведомяваме Ви, че от 01.12.2011г. плащанията на задълженията по фактури от юридически лица ще се извършва само на касите на дружеството и по банков път.

" ВиК " ЕООД Хасково стартира акция за събиране на стари задължения от некоректни потребители.
Дата: 2011-04-13

" ВиК " ЕООД Хасково стартира акция за събиране на стари задължения от некоректни потребители.

Уважаеми потребители
Дата: 2011-04-06

Поради смяна на часовото време, касите на дружеството в гр. Хасково, ще са с ново работно време.

Уважаеми потребители
Дата: 2011-02-01

За улеснение на потребители заплащащи фирмени фактури такса вода по банков път, предлагаме услугата електронна фактура, за която е необходимо попълването на  декларация по образец.

Уважаеми потребители
Дата: 2011-02-01

Уведомяваме Ви,че от 01.03.2011г. фактури промишленост за потребители заплащащи в брой ще се заплащат на касите на дружеството.

Релзултати от взетите мерки
Дата: 2010-12-13

Байпасното захранване от село Минерални бани е дало добри резултати.

Влошено качество на питейната вода в с. Татарево
Дата: 2010-12-11

Уважаеми граждани,

Във връзка с влошените качества на питейната вода в с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково, Ви информираме за следното:

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет
Дата: 2010-11-09

„Периодична доставка на консумативи за микробиологичен анализ на води по методиката на фирма IDEXX за нуждите на микробиологична лаборатория към „В и К” ЕООД

ВиК влага 3,5 млн. лв. в успоредно трасе на водопровода Ябълково- Караман тепе
Дата: 2010-08-04

3,5 млн. лв. влага ВиК- Хасково за реконструкция на напорен водопровод Ябълково- Караман тепе, който осигурява около 40% от водоснабдяването на Областния град.