грип

Райони

ВиК Хасково отговаря за 7 района - Хасково, Харманли, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово и за съответните селски райони.