грип

Плащане на сметка

Плащане на вашата сметка може да извършите:

1. На касите на дружеството:

 

 

2. През интернет,  чрез системата на Epay:

www.epay.bg

3. На банкомат:

  Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо клиентът да знае кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желае да нареди плащане.

От главното меню на банкомата последователно се избира: Други услуги > B-Pay

 Извежда се екран, на който клиентът въвежда кода за B-Pay на търговеца .
       50108 – ВиК ЕООД Хасково

 На следващия екран се изисква въвеждане на допълнителна информация,
с която търговецът идентифицира клиента в своята информационна система,
      ЕГН / БУЛСТАТ:       6109271820
 След като клиентът въведе изискваните допълнителните данни, на екрана се извежда информация с името на търговеца, кратко описание на плащането, сумата, дължимата сума и наличността по сметка на клиента преди плащането.
 На този екран се потвърждава и плащането от страна на клиента, чрез въвеждане на ПИН
код на картата.
 В зависимост от резултата от плащането, Датамакс АД изпраща информацията до финансовата система на търговеца – съответно за успешна или неуспешна транзакция, която се отразява по сметката на клиента.

4. Чрез SMS:

 

5. По сметкa