грип

Работа във ВиК ЕООД Хасково

 

Свободни работни места

 

За да кандидатствате за работа при нас е необходимо да изпратите попълнени следните формуляри на e-mail адрес: HR@vik.haskovo.com

 

Заявление за назначаване

CV в Европейски формат със снимка

 

След одобряване на кандидатурата за работа е необходимо да представите следните документи:

 

  • Копие от лична карта
  • Копие от диплома за завършено образование
  • Медицинско свидетелство за работа
  • Свидетелство за съдимост
  • 2 снимки в паспортен формат
  • Трудови книжки

 

     ВиК ЕООД Хасково предоставя равни възможности на кандидатите за работа и на всички свои служители независимо от народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

    Всички служители и кандидати са ще бъдат оценявани само на базата на своите заслуги и умения за съответната позиция.