грип

Телефонен указател

Име

Отдел/Район

Телефон

инж. Тодор Марков

Управител

038/ 501610

Л.Чиликова/Д.Кутетерова А.Тенева

Център за работа с клиенти

038/ 501612

 Елена Георгиева

 Инспектор отдел  "Продажби"

038/ 501623

Атанаска Маринова Отговорник техници "Монтаж-демонтаж на водомери" 038/501621

Снежана Маркова

Главен счетоводител

038/ 501641

инж. Никола Каракехайов

Главен инженер

038/ 501651

инж. Е. Драганова

Отдел Производствено технически

038/ 501654

инж. Добромир Митев

Главен енергетик

038/ 501652

 Мария Петрова

Ръководител отдел Продажби

038/ 501624

Станислава Желева

Обществени поръчки

038/ 501661

Весела Сантова

Лаборатория

038/ 501671

Венелина Петрова

Ръководител отдел Човешки ресурси

038/ 501647

инж. Бойко Цветков

Отдел ИТ

038/ 501673

Хрито Банев

Централен склад

038/ 501699

инж. Лозко Лозев

Р-н Хасково

038/ 501667

 инж. Б. Желязков

Р-н Села

038/ 501672

инж. Йордан Малинов

Р-н Харманли

0373/ 83150

Димитър Кауков

Р-н Любимец

03751/ 7077

инж. Стойчо Енезлиев

Р-н Свиленград

0379/ 71120

  Р-н Свиленград - аварии 0892205314

Радостина Иванова

Р-н Симеоновград

03781/ 2487

Иван Иванов

Р-н Ивайловград

03661/ 6140

Стойчо Грудев

Р-н Маджарово

03720/ 2264

Александър Хайдутов Р-н Тополовград  
Иван Кьосев Р-н Стамболово