УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 03.02.2015 8:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Нарушено е водоснабдяването на следните населени места

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Родопи е залята и спряна – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Брягово е залята и спряна -  захранваща селата Брягово, Александрово, Константиново и Поляново

 

 

Район Харманли

 ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

ПС Иваново е залята и спряна – захранваща селата Иваново, Върбово, Смирненци и Лешниково;

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево;

 

ПС Брягово е залята и спряна – захранваща село Поляново

 

 

Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата  Васково, Оряхово.

ПС Вълче поле е залята и спряна - захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

ПС Белица е залята и спряна -  захранваща селата Белица и Лозен

ПС Георги Добрево е залята и спряна – захранваща селата Георги Добрево и Йерусалимово

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица вода продължава да прелива през дигата и залива помпената станция Момково.Помпената станция е спряна захранваща 19 населени места от 3 Общини.

 

Община Свиленград: Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево.

 

 

Район Маджарово:

ПС Бориславци е залята и спряна - захранваща село Бориславци;

ПС Тополово е залята и спряна -  захранваща селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово.

 

Район Ивайловград:

ПС Меден бук е залята и спряна – захранваща село Меден бук

ПС Славеево е залята и спряна – захранваща гр. Ивайловград и село Славеево.

 

Район Симеоновград:

 

ПС Брягово е залята и спряна – захранваща село Константиново.

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)