УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 09.02.2015 08:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Малево – захранвано от ПС Малево;

Селата Родопи, Стойково и Любеново -  захранвани от ПС Родопи;

Селата Брягово, Александрово, Константиново и Поляново -  захранвани от ПС Брягово;

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

 

Район Харманли

 

Възстановено е водоподаването за:

Селата Иваново, Върбово, Смирненци и Лешниково – захранвани от ПС Иваново;

Селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево – захранвани от ПС Българин;

Село Поляново – захранвано от ПС Брягово;

В 10:00 чеса на 07.02.2015 г. е възстановено е  водоподаването от ПС Момково захранващи селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево. В 20:00 часа на 07.02.2015 г. от повишаване на нивото на водата в р. Марица тя почва да прелива през дигата и отново залива ПС Момково, което налага спирането и. В 12:00 чеса на 08.02.2015 г. водоподаването от помпената станция отново е възстановено. Осигурена е водоноска.

 

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Любимец:

 

Възстановено е водоподаването за:

Гр. Любимец – захранвано от ПС Любимец;

Селата Белица и Лозен – захранвани от ПС Белица;

Селата Георги Добрево и Йерусалимово – захранвани от ПС Георги Добрево;

Селата Дъбовец и Вълче поле – захранвани от ПС Вълче поле;

В 10:00 чеса на 07.02.2015 г. е възстановено е  водоподаването от ПС Момково захранващи селата Васково и Оряхово. В 20:00 часа на 07.02.2015 г. от повишаване на нивото на водата в р. Марица тя почва да прелива през дигата и отново залива ПС Момково, което налага спирането и. В 12:00 чеса на 08.02.2015 г. водоподаването от помпената станция отново е възстановено. Осигурена е водоноска.

 

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Свиленград:

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Сива река – захранвано от ПС Сива река;

Селата Капитан Андреево и Генералово – захранвани от ПС Капитан Андреево;

 

В 10:00 чеса на 07.02.2015 г. е възстановено е  водоподаването от ПС Момково захранваща 19 населени места от 3 Общини. В 20:00 часа на 07.02.2015 г. от повишаване на нивото на водата в р. Марица тя почва да прелива през дигата и отново залива ПС Момково, което налага спирането и. В 12:00 чеса на 08.02.2015 г. водоподаването от помпената станция отново е възстановено.

 

Община Свиленград: Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

Осигурени са водоноски за населените места захранвани от ПС Момково

 

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Маджарово:

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Бориславци – захранвано от ПС Бориславци;

В 12:00 часа на 06.02.2015 г. е възстановено водоподаването на селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово – захранвани от ПС Тополово;

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Ивайловград:

Възстановено е водоподаването за:

Селата Долно Луково и Горно Луково – захранвани от ПС Долно Луково;

Село Меден бук – захранвано от ПС Меден бук;

Гр. Ивайловград и село Славеево – захранвани от ПС Славеево;

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Симеоновград:

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Константиново – захранвано от ПС Брягово;

Село Тянево – захранвано от ПС Българин;

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

Последни новини