УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 18.02.2015 14:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

След изследване на водата и получаване на двукратни последователни резултати съответстващи на здравните изисквания, водата може да се ползва за питейно-битови нужди и приготвяне на храна за населените места:

Село Малево – захранвано от ПС Малево;

Селата Родопи, Стойково и Любеново -  захранвани от ПС Родопи;

Селата Брягово, Александрово, Константиново и Поляново -  захранвани от ПС Брягово;

 

 

Район Харманли

 

Възстановено е водоподаването за:

Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево – захранвани от ПС Момково.Осигурена е водоноска.

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

След изследване на водата и получаване на двукратни последователни резултати съответстващи на здравните изисквания, водата може да се ползва за питейно-битови нужди и приготвяне на храна за населените места:

Село Поляново – захранвано от ПС Брягово;

Селата Иваново, Върбово, Смирненци и Лешниково – захранвани от ПС Иваново;

Селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово – захранвани от ПС Българин;

 

 

 

Район Любимец:

 

Възстановено е водоподаването за:

Селата Дъбовец и Вълче поле – захранвани от ПС Вълче поле;

Селата Васково и Оряхово – захранвани от ПС Момково. Осигурена е водоноска.

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

След изследване на водата и получаване на двукратни последователни резултати съответстващи на здравните изисквания, водата може да се ползва за питейно-битови нужди и приготвяне на храна за населените места:

Гр. Любимец – захранвано от ПС Любимец;

Селата Белица и Лозен – захранвани от ПС Белица;

Селата Георги Добрево и Йерусалимово – захранвани от ПС Георги Добрево;

 

Район Свиленград:

 

След изследване на водата и получаване на двукратни последователни резултати съответстващи на здравните изисквания, водата може да се ползва за питейно-битови нужди и приготвяне на храна за населените места:

Селата : Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит

 

Район Маджарово:

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Бориславци – захранвано от ПС Бориславци;

Селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово – захранвани от ПС Тополово;

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Ивайловград:

Възстановено е водоподаването за:

Селата Долно Луково и Горно Луково – захранвани от ПС Долно Луково;

Село Меден бук – захранвано от ПС Меден бук;

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

След изследване на водата и получаване на двукратни последователни резултати съответстващи на здравните изисквания, водата може да се ползва за питейно-битови нужди и приготвяне на храна за населените места:

Гр. Ивайловград и село Славеево – захранвани от ПС Славеево;

 

 

Район Симеоновград:

 

След изследване на водата и получаване на двукратни последователни резултати съответстващи на здравните изисквания, водата може да се ползва за питейно-битови нужди и приготвяне на храна за населените места:

Село Константиново – захранвано от ПС Брягово;

Село Тянево – захранвано от ПС Българин;

Последни новини