УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 12.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Прекъснато е ел. захранването и са спрени Помпените станции както следва:

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

ПС Гарваново – захранваща село  Гарваново е с нарушено водоснабдяване;

ПС Акмара – захранваща селата Долно Ботеви, Тънково и Голям Извор са със нарушено водоснабдяване;

ПС Книжовник – захранващ селата Книжовник, Манастир, Долно войводино и Царева поляна са с нарушено водоснабдяване;

ПС Светослав – захранващ селата Светослав и Бял Кладенец са с нарушено водоснабдяване;

ПС Сърница – захранваща село Сърница е с нарушено водоснабдяване. Осигурена е водоноска.;

Село Елена от ПС Славяново е с нарушено водоснабдяване;

 

Район Харманли:

 

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Славяново – захранваща селата Славяново и Елена които са с нарушено водоснабдяване;

Осигурена е водоноска.

 

 

 Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Васково и Оряхово които са с нарушено водоснабдяване;

Осигурена е водоноска.

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това са засегнати 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

Осигурена е водоноска.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

Район Маджарово:

ПС Странджево – захранваща Маджарово и селата Странджево и Бряговец;

ПС Селска поляназахранваща село Селска поляна;

ПС Горно поле – захранваща село Горно поле;

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

 

Последни новини