УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 13.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Прекъснато е ел. захранването и са спрени Помпените станции както следва:

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

ПС Акмара – захранваща селата Долно Ботеви, Тънково и Голям Извор са със нарушено водоснабдяване;

ПС Светослав – захранващ селата Светослав и Бял Кладенец са с нарушено водоснабдяване;

ПС Сърница – захранваща село Сърница е с нарушено водоснабдяване. Осигурена е водоноска.;

 

Район Харманли:

 

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево които са с нарушено водоснабдяване;

Осигурена е водоноска.

 

 

 Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Васково и Оряхово които са с нарушено водоснабдяване;

Осигурена е водоноска.

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това са засегнати 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

Осигурена е водоноска.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

Район Маджарово:

ПС Селска поляназахранваща село Селска поляна;

ПС Горно поле – захранваща село Горно поле;

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

 

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)