УВЕДОМЛЕНИЕ

С цел увеличаване дебита на водоизточници с най-ниско съдържание на манган в тересата на река Марица, се извърши почистването на шест броя кладенци  намиращи се в с. Преславец - ПС Симеоновград.

Кладенците се преоборудваха с нови помпени агрегати и ел.табла.

При извършване на ремонтно–възстановителните дейности и пускане на същите, има вероятност да бъде влошено качеството на подаваната вода.

 На 16.07.2015год. ВиК ЕООД гр.Хасково извършва основно почистване на черпателен водоем на ПС Симеоновград,  при което е възможно да бъде нарушено водоподаването.

Ръководството на ВиК ЕООД гр.Хасково предприема спешни и адекватни мерки за защита здравето на населението във връзка с извършване на горните дейности.

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)