Уведомление : Относно възникнала авария на 20.08.2015 г.

Поради възникнала авария на напорен водопровод-стомана Ф426 мм от помпена станция Момково до напорен резервоар „Гьоз тепе” , помпената станция е спряна. В резултат на това ще бъде нарушено водоснабдяването на 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 След отстраняване на възникналата авария водоподаването ще бъде възстановено след 17:00 часа на 20.08.2015 г.

Последни новини