СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Предписание Изх.№48/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково, „ВиК” ЕООД гр.Хасково предприе следните действия:

 1.Изследвана е водата в 6 броя водоноски /доставени от „ВиК” гр.Кърджали/   които са    разпределени  в следните пунктове в гр.Хасково:

               - Градска градина – ул.Ангел Кънчев

               - МБАЛ гр.Хасково

               - АГО кв.Република

               - Старчески дом кв.Кенана

               - бул.Илинден

               - кв.Червена стена

2. Допълнително са осигурени още 6 броя водоноски, от които са взети проби  съвместно с РЗИ гр.Хасково и след излизане на резултатите ще бъдат разпределени в определени пунктове, за които ще уведомим населението на 15.04.2017год.

Последни новини