СЪОБЩЕНИЕ

На 18.04.2017 г. в НЦРРЗ са изследвани 22 бр. проби питейна вода от гр. Хасково, пробонабрани от РЗИ-Хасково изследвани за съдържание на естествен уран в питейната вода.

Пунктовете на пробонабиране са както следва:

 • гр. Хасково, ПС „Източна зона“ ;
 • гр. Хасково, ПС „Узунджово“ II етап ;
 • гр. Хасково, ПС „Северна зона“ ;
 • гр. Хасково, ПС „Извора“;
 • гр. Хасково, ПС „Ябълково“ II-ри подем ;
 • гр. Хасково, ПС „Трети подем“, Сумарна вода ;
 • гр. Хасково, магазин „Практис“, бистро ІІ етаж;
 • гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, кафе аперитив „Доктора“;
 • гр. Хасково, кв. „Република“, кафе аперитив „Никол”;
 • гр. Хасково, стол „Фасилити“;
 • гр. Хасково, кв. „Хисаря“, ул. „Пещера“ № 36;
 • гр. Хасково, кв. „Каменни“, магазин за месо;
 • гр. Хасково, кв. „Червена стена“, ул. „Червена стена“ № 46;                
 • гр. Хасково, кв. „Воеводски“, магазин за месо, ул. „Добруджа“;
 • гр. Хасково, кв. „Болярово”, хранителен магазин „Дани”;
 • гр. Хасково, ПС „Хасково № 2“, тръбен кладенец № 4;
 • гр. Хасково, кв. „Бадема“, кафе аперитив „Антик“;
 • гр. Хасково, кв. „Любен Каравелов”, хранителен магазин „Чаръкчията“;
 • гр. Хасково, кв. „Поройни“, хранителен магазин ул. „Мадара“ № 9;
 • гр. Хасково, кв. „Куба“, супермаркет „Детелина“;
 • гр. Хасково, кв. „Дружба“, кафе аперитив „Виктория“;
 • гр. Хасково, кв. „Център“, баничарница „Манолов“;

Резултатите за съдържание на естествен уран във всички питейни води, с изключение на тази от гр. Хасково, Помпена станция  „Хасково № 2“ ( тръбен кладенец № 4), не показват наличие на наднормено съдържание на естествен уран.

По показател естествен уран, всички изследвани води от кран при потребителя отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Междувременно продължава взимането на проби за анализи на питейната вода в града, като пробите ще са анализират и по други показатели, не само за наличието на уран. При получаване на резултатите своевременно ще бъдат публикувани.

Последни новини