Съобщение

Във връзка с помътняване на водата в някои райони на гр. Свиленград, през последните няколко дни, „ВиК“ ЕООД гр. Хасково информира своите потребители за причините и факторите, които обуславят този проблем: В условия на непрекъсната експлоатация водопреносните съоръжения натрупват във вътрешността си фин слой отложения, натрупващи се с годините. Голяма част от водопреносната мрежа на гр. Свиленград е подменена с нови полиетиленови тръби. Те от своя страна са с много малка грапавина, която характеризира лесно „отлюпване“ на част от тези наслоявания. В условията на глобална пандемия и предприетите мерки от страна на Република България за ограничаване на щетите, рязко се измени профилът на консумация на гр. Свиленград. Редица учреждения и производства преустановиха дейност, за сметка на повишаване на битовото потребление. Това от своя страна характеризира големи денонощни неравномерности в потребяваните количества вода – пиковете на потребление станаха с по-голяма амплитуда. Това характеризира и рязка промяна на скоростта на водата, което в определени моменти води по помътвяването й. Дружеството прави всичко възможно, изброените по-горе проблеми да бъдат сведени до минимум. Променена е част от водоснабдителната схема на града, за да се намалят амплитудуте на консумация, вземат се ежедневни проби на водата в подходящи пунктове, включително и от водоизточниците. „ВиК“ ЕООД гр. Хасково разбира сериозността на проблема и иска да увери своите потребители, че ще направи всичко, което е в нашите компетенции за решението на проблема

Последни новини

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)

 • С Т А Н О В И Щ Е

  С Т А Н О В И Щ Е от „Водоснабдяване и канализация”… (още)

 • Съобщение

  Уважаеми потребители, Във връзка с изнесени по-рано през деня публикации… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)