Уведомление

„Водоснабдяване и Канализация„ ЕООД гр. Хасково, в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, Ви уведомява, че от 01.08.2020 г. Дружеството прекратява издаването на хартиени фактури на юридически лица - държавни и общински институции, бюджетни организации, банки, промишлени предприятия и други.

            За да се премине към съвременен начин за получаване на счетоводния документ, е необходимо потребителите на услуги да попълнят декларация за електронна фактура с актуален електронен адрес (e-mail), име и код на платеца. Формулярът е достъпен на страницата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково, раздел "Документи, секция "Формуляри". Декларация за електронна фактура може да  потърсите и в Центъра за работа с клиенти на "ВиК" ЕООД. Също така потребителите на услуги могат да се регистрират в сайта на дружеството (www.vikhaskovo.bg), да получат актуална информация за издадени счетоводни документи.

 

Попълнените декларации изпращайте на е-mail: crк@vik.haskovo.com

 

Сред основните предимства на електронната фактура са, че потребителите получават сметките си навременно, фактурата пристига директно при заявителя, което елиминира възможността за нерегламентиран достъп до информация и не на последно място отказът от хартиен документ и получаването му в електронен вариант, допринася за опазване на околната среда.

 

            Възможностите за заплащане на Вашите задължения остават непроменени:

  • плащане в брой на каса на дружеството;
  • плащане в брой в клон на Български пощи;
  • плащане онлайн през компютър, лаптоп или телефон чрез платформата за разплащане E-pay;
  • плащане в офис на Изипей;
  • плащане по банков път по банкова сметка на дружеството:

IBAN: BG05BPBI81701600851410,  BIC: BPBIBGSF, Банка: Юробанк България АД (Пощенска банка).

           

            Благодарим Ви и се надяваме да продължим успешно дългогодишните си добри взаимоотношения с Вас!

Последни новини