Съобщение

Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За периода от 01 до 31 ноември 2022 г. ще се извършва безплатна промяна на титулярите на партиди.

Кампанията не се отнася за нови абонати на "ВиК" ЕООД - гр. Хасково

Последни новини