Съобщение

На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г, считано от 01.01.2023 г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:

 

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2023 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

2,992

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,169

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води - битови и приравнените към тях потребители

0,481

Промишлени и други стопански потребители    

 

степен на замърсяване 1

0,621

степен на замърсяване 2

0,783

степен на замърсяване 3

1,091

 

 

Утвърдените цени са без ДДС.

Последни новини

 • Съобщение

  ВиК – Хасково уведомява своите клиенти на ул. „Цар Самуил”,… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени… (още)

 • Съобщение

  Авариен ремонт на водопровод по ул. „Странджата” в гр. Хасково.… (още)

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)