Съобщение

Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД гр.Хасково обявява инвестиционното си предложение : „Реконструкция на уличен водопровод по бул.”Васил Левски” източно от бензиностанция OMV, гр.Хасково.
Реконструкцията е наложителна поради чести аварии и изтекъл експлоатационен срок на съществуващия водопровод.  Предвидена е подмяна с ПЕВП тръби  DN 90,  DN 355 с обща дължина 646,04м.

Последни новини