Съобщение

Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД гр.Хасково обявява инвестиционното си предложение : „Реконструкция на уличен водопровод по бул.”Васил Левски” източно от бензиностанция OMV, гр.Хасково.
Реконструкцията е наложителна поради чести аварии и изтекъл експлоатационен срок на съществуващия водопровод.  Предвидена е подмяна с ПЕВП тръби  DN 90,  DN 355 с обща дължина 646,04м.

Последни новини

 • Съобщение

  ВиК – Хасково уведомява своите клиенти на ул. „Цар Самуил”,… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени… (още)

 • Съобщение

  Авариен ремонт на водопровод по ул. „Странджата” в гр. Хасково.… (още)

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)