Свободни работни места

Машинист на багер за район Хасково

Електромонтьор за район Тополовград

Електромонтьор за район Ивайловград

Техник, ВиК за отдел „Производствено технически”

Водопроводчик

Шлосер / Механик за ПСОВ

Енергетик

Ако проявявате интерес към обявените позиции, изпратете своя автобиография на e-mail: HR@vik.haskovo.com или заповядайте на място в отдел „Човешки ресурси”!

За контакт или допълнителна информация: 038 / 50 16 47

Всички предоставени от Вас данни, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор!

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

 

"ВиК" ЕООД Хасково предоставя равни възможности на кандидатите за работа и на всички свои служители независимо от народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

Последни новини

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)

 • С Т А Н О В И Щ Е

  С Т А Н О В И Щ Е от „Водоснабдяване и канализация”… (още)